کمترین: 
3004.7
بیشترین: 
3004.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3004.7
زمان: 
12/15 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3004.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":3004.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398