کمترین: 
13814.9
بیشترین: 
13814.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13814.9
زمان: 
12/15 10:20
قیمت دینار کویت امروز 15 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 13814.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":13814.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399