کمترین: 
483.8
بیشترین: 
483.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.8
زمان: 
12/15 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 15 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 483.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":483.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399