کمترین: 
450.7
بیشترین: 
450.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450.7
زمان: 
12/15 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 15 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اسفند 1397 , 450.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":450.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399