کمترین: 
56.2
بیشترین: 
56.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.2
زمان: 
12/15 10:20
قیمت افغانی امروز 15 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 56.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":56.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398