کمترین: 
4178.9
بیشترین: 
4178.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4178.9
زمان: 
12/15 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 4178.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":4178.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399