کمترین: 
3142
بیشترین: 
3142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3142
زمان: 
12/15 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 15 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":3142}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399