کمترین: 
3758.4
بیشترین: 
3758.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3758.4
زمان: 
12/15 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 15 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3758.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":3758.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398