کمترین: 
779.2
بیشترین: 
779.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
779.2
زمان: 
12/15 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 779.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":779.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399