کمترین: 
5519.7
بیشترین: 
5519.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5519.7
زمان: 
12/15 10:20
قیمت پوند امروز 15 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 اسفند 1397 , 5519.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":5519.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399