کمترین: 
4746.1
بیشترین: 
4746.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4746.1
زمان: 
12/15 10:20
قیمت یورو امروز 15 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 اسفند 1397 , 4746.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":4746.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398