کمترین: 
137.23
بیشترین: 
141.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.87
زمان: 
12/15 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 138.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:30","price":139.16},{"date":"1397/12/15 01:00","price":137.5},{"date":"1397/12/15 03:30","price":137.23},{"date":"1397/12/15 04:00","price":141.11},{"date":"1397/12/15 06:30","price":138.16},{"date":"1397/12/15 07:00","price":138.51},{"date":"1397/12/15 09:30","price":137.37},{"date":"1397/12/15 10:00","price":137.25},{"date":"1397/12/15 12:30","price":138.91},{"date":"1397/12/15 13:00","price":139},{"date":"1397/12/15 15:30","price":139.94},{"date":"1397/12/15 16:00","price":140.8},{"date":"1397/12/15 18:30","price":139},{"date":"1397/12/15 21:30","price":139.3},{"date":"1397/12/15 22:00","price":138.87}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398