کمترین: 
3917.8
بیشترین: 
3955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3948.6
زمان: 
12/15 22:00
قیمت بیت کوین امروز 15 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3948.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:30","price":3948.1},{"date":"1397/12/15 01:00","price":3935.9},{"date":"1397/12/15 03:30","price":3936.7},{"date":"1397/12/15 04:00","price":3948.4},{"date":"1397/12/15 06:30","price":3929},{"date":"1397/12/15 07:00","price":3929.3},{"date":"1397/12/15 09:30","price":3917.8},{"date":"1397/12/15 10:00","price":3920},{"date":"1397/12/15 12:30","price":3932},{"date":"1397/12/15 13:00","price":3932.3},{"date":"1397/12/15 15:30","price":3945.1},{"date":"1397/12/15 16:00","price":3950},{"date":"1397/12/15 18:30","price":3941.3},{"date":"1397/12/15 19:00","price":3939.5},{"date":"1397/12/15 21:30","price":3955},{"date":"1397/12/15 22:00","price":3948.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399