کمترین: 
1285.9
بیشترین: 
1287.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1286.22
زمان: 
12/15 14:30
قیمت اونس طلا امروز 15 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1286.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:30","price":1287.43},{"date":"1397/12/15 03:30","price":1287.89},{"date":"1397/12/15 06:30","price":1286.89},{"date":"1397/12/15 09:30","price":1287.29},{"date":"1397/12/15 12:30","price":1287.44},{"date":"1397/12/15 13:00","price":1286.45},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1286.36},{"date":"1397/12/15 14:00","price":1285.90},{"date":"1397/12/15 14:30","price":1286.22}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399