کمترین: 
64.86
بیشترین: 
64.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.86
زمان: 
12/14 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 64.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 16:32","price":64.86}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399