کمترین: 
13080
بیشترین: 
4470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4470000
زمان: 
12/14 12:27
قیمت سکه در بازار تهران امروز 14 اسفند 1397
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4470000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 12:27","price":13080},{"date":"1397/12/14 12:27","price":4470000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399