کمترین: 
3600
بیشترین: 
3640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3640
زمان: 
12/14 15:52
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 14 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 12:27","price":3600},{"date":"1397/12/14 15:52","price":3640}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399