کمترین: 
830000
بیشترین: 
880000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
850000
زمان: 
12/14 16:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 14 اسفند 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 12:24","price":880000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":830000},{"date":"1397/12/14 16:42","price":850000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399