کمترین: 
162593
بیشترین: 
162865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162593.0
زمان: 
12/14 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 14 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 162593.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 12:10","price":162865.0},{"date":"1397/12/14 15:10","price":162593.0}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399