کمترین: 
2455000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
12/14 16:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:42","price":2455000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":2505000},{"date":"1397/12/14 14:12","price":2475000},{"date":"1397/12/14 16:06","price":2505000},{"date":"1397/12/14 16:42","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399