کمترین: 
4305000
بیشترین: 
4355000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4355000
زمان: 
12/14 16:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 14 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 14 اسفند 1397 , 4355000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:42","price":4345000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":4305000},{"date":"1397/12/14 16:06","price":4355000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399