کمترین: 
2449000
بیشترین: 
2549000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2549000
زمان: 
12/14 16:42
قیمت نیم سکه امروز 14 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 2549000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:42","price":2449000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":2499000},{"date":"1397/12/14 14:12","price":2469000},{"date":"1397/12/14 16:06","price":2499000},{"date":"1397/12/14 16:42","price":2549000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399