کمترین: 
4296000
بیشترین: 
4346000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4346000
زمان: 
12/14 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4346000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:42","price":4336000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":4296000},{"date":"1397/12/14 16:06","price":4346000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399