کمترین: 
1604
بیشترین: 
1607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1606
زمان: 
12/14 19:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1606 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":1604},{"date":"1397/12/14 11:30","price":1605},{"date":"1397/12/14 11:40","price":1604},{"date":"1397/12/14 11:50","price":1605},{"date":"1397/12/14 12:00","price":1606},{"date":"1397/12/14 12:20","price":1604},{"date":"1397/12/14 12:50","price":1605},{"date":"1397/12/14 13:00","price":1604},{"date":"1397/12/14 13:30","price":1605},{"date":"1397/12/14 13:50","price":1606},{"date":"1397/12/14 14:10","price":1605},{"date":"1397/12/14 14:20","price":1604},{"date":"1397/12/14 14:40","price":1607},{"date":"1397/12/14 14:50","price":1606},{"date":"1397/12/14 15:00","price":1605},{"date":"1397/12/14 15:10","price":1606},{"date":"1397/12/14 15:20","price":1604},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1606},{"date":"1397/12/14 15:40","price":1604},{"date":"1397/12/14 16:10","price":1605},{"date":"1397/12/14 16:20","price":1606},{"date":"1397/12/14 16:50","price":1605},{"date":"1397/12/14 17:00","price":1606},{"date":"1397/12/14 17:10","price":1605},{"date":"1397/12/14 17:20","price":1604},{"date":"1397/12/14 17:30","price":1605},{"date":"1397/12/14 17:50","price":1606},{"date":"1397/12/14 18:00","price":1605},{"date":"1397/12/14 18:20","price":1606},{"date":"1397/12/14 19:00","price":1605},{"date":"1397/12/14 19:10","price":1606}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399