کمترین: 
89
بیشترین: 
90
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90
زمان: 
12/14 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":89},{"date":"1397/12/14 12:00","price":90},{"date":"1397/12/14 12:20","price":89},{"date":"1397/12/14 12:50","price":90},{"date":"1397/12/14 13:00","price":89},{"date":"1397/12/14 13:30","price":90},{"date":"1397/12/14 14:10","price":89},{"date":"1397/12/14 14:40","price":90},{"date":"1397/12/14 15:00","price":89},{"date":"1397/12/14 15:10","price":90},{"date":"1397/12/14 15:20","price":89},{"date":"1397/12/14 15:30","price":90},{"date":"1397/12/14 15:40","price":89},{"date":"1397/12/14 16:20","price":90},{"date":"1397/12/14 16:40","price":89},{"date":"1397/12/14 17:00","price":90},{"date":"1397/12/14 17:10","price":89},{"date":"1397/12/14 17:30","price":90},{"date":"1397/12/14 18:00","price":89},{"date":"1397/12/14 18:20","price":90},{"date":"1397/12/14 19:00","price":89},{"date":"1397/12/14 19:10","price":90}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399