کمترین: 
178
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179
زمان: 
12/14 17:20
قیمت روپیه هند امروز 14 اسفند 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":178},{"date":"1397/12/14 12:40","price":179},{"date":"1397/12/14 17:10","price":178},{"date":"1397/12/14 17:20","price":179}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399