کمترین: 
24
بیشترین: 
25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
12/14 15:00
قیمت لیر سوریه امروز 14 اسفند 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":24},{"date":"1397/12/14 12:10","price":25},{"date":"1397/12/14 12:20","price":24},{"date":"1397/12/14 14:40","price":25},{"date":"1397/12/14 15:00","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398