کمترین: 
169
بیشترین: 
169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
169
زمان: 
12/14 11:20
قیمت افغانی امروز 14 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 169 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":169}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399