کمترین: 
8536
بیشترین: 
8572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8536
زمان: 
12/14 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 8536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":8550},{"date":"1397/12/14 11:30","price":8560},{"date":"1397/12/14 11:40","price":8551},{"date":"1397/12/14 11:50","price":8560},{"date":"1397/12/14 12:00","price":8556},{"date":"1397/12/14 12:10","price":8567},{"date":"1397/12/14 12:20","price":8558},{"date":"1397/12/14 12:30","price":8557},{"date":"1397/12/14 12:40","price":8559},{"date":"1397/12/14 12:50","price":8569},{"date":"1397/12/14 13:00","price":8559},{"date":"1397/12/14 13:10","price":8563},{"date":"1397/12/14 13:20","price":8560},{"date":"1397/12/14 13:30","price":8571},{"date":"1397/12/14 13:50","price":8563},{"date":"1397/12/14 14:00","price":8569},{"date":"1397/12/14 14:10","price":8563},{"date":"1397/12/14 14:20","price":8559},{"date":"1397/12/14 14:30","price":8556},{"date":"1397/12/14 14:40","price":8572},{"date":"1397/12/14 14:50","price":8558},{"date":"1397/12/14 15:00","price":8562},{"date":"1397/12/14 15:10","price":8564},{"date":"1397/12/14 15:20","price":8556},{"date":"1397/12/14 15:30","price":8570},{"date":"1397/12/14 15:40","price":8563},{"date":"1397/12/14 15:50","price":8561},{"date":"1397/12/14 16:00","price":8555},{"date":"1397/12/14 16:20","price":8560},{"date":"1397/12/14 16:40","price":8564},{"date":"1397/12/14 16:50","price":8555},{"date":"1397/12/14 17:00","price":8560},{"date":"1397/12/14 17:10","price":8556},{"date":"1397/12/14 17:20","price":8553},{"date":"1397/12/14 17:30","price":8560},{"date":"1397/12/14 17:50","price":8561},{"date":"1397/12/14 18:00","price":8557},{"date":"1397/12/14 18:10","price":8560},{"date":"1397/12/14 18:20","price":8566},{"date":"1397/12/14 18:30","price":8565},{"date":"1397/12/14 18:50","price":8544},{"date":"1397/12/14 19:00","price":8540},{"date":"1397/12/14 19:20","price":8536}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399