کمترین: 
4415000
بیشترین: 
4545000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4525000
زمان: 
12/14 18:42
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 14 اسفند 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4525000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:06","price":4425000},{"date":"1397/12/14 11:12","price":4415000},{"date":"1397/12/14 11:18","price":4435000},{"date":"1397/12/14 12:24","price":4465000},{"date":"1397/12/14 12:30","price":4485000},{"date":"1397/12/14 12:36","price":4465000},{"date":"1397/12/14 13:06","price":4475000},{"date":"1397/12/14 13:12","price":4465000},{"date":"1397/12/14 13:24","price":4475000},{"date":"1397/12/14 13:42","price":4485000},{"date":"1397/12/14 13:54","price":4495000},{"date":"1397/12/14 14:06","price":4485000},{"date":"1397/12/14 14:24","price":4475000},{"date":"1397/12/14 14:30","price":4465000},{"date":"1397/12/14 14:36","price":4455000},{"date":"1397/12/14 14:48","price":4475000},{"date":"1397/12/14 14:54","price":4465000},{"date":"1397/12/14 15:24","price":4475000},{"date":"1397/12/14 15:30","price":4485000},{"date":"1397/12/14 15:36","price":4495000},{"date":"1397/12/14 15:54","price":4515000},{"date":"1397/12/14 16:06","price":4505000},{"date":"1397/12/14 16:12","price":4525000},{"date":"1397/12/14 16:36","price":4515000},{"date":"1397/12/14 16:54","price":4525000},{"date":"1397/12/14 17:06","price":4535000},{"date":"1397/12/14 17:18","price":4545000},{"date":"1397/12/14 17:24","price":4535000},{"date":"1397/12/14 17:42","price":4545000},{"date":"1397/12/14 17:48","price":4535000},{"date":"1397/12/14 18:42","price":4525000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399