کمترین: 
13173.8
بیشترین: 
13173.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13173.8
زمان: 
12/14 09:20
قیمت بات تایلند امروز 14 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 13173.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":13173.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399