کمترین: 
1029.9
بیشترین: 
1029.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029.9
زمان: 
12/14 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1029.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":1029.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398