کمترین: 
3100.3
بیشترین: 
3100.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3100.3
زمان: 
12/14 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3100.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":3100.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399