کمترین: 
3012.2
بیشترین: 
3012.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3012.2
زمان: 
12/14 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3012.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":3012.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399