کمترین: 
351.9
بیشترین: 
351.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.9
زمان: 
12/14 09:20
قیمت دینار عراق امروز 14 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 351.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":351.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399