کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
12/14 09:20
قیمت ریال عمان امروز 14 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399