کمترین: 
13825
بیشترین: 
13825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13825
زمان: 
12/14 09:20
قیمت دینار کویت امروز 14 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 13825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":13825}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398