کمترین: 
485.3
بیشترین: 
485.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485.3
زمان: 
12/14 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 485.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":485.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398