کمترین: 
449.4
بیشترین: 
449.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449.4
زمان: 
12/14 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 449.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":449.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398