کمترین: 
56.3
بیشترین: 
56.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.3
زمان: 
12/14 09:20
قیمت افغانی امروز 14 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 56.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":56.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399