کمترین: 
4201.6
بیشترین: 
4201.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4201.6
زمان: 
12/14 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4201.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":4201.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399