کمترین: 
3152.2
بیشترین: 
3152.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3152.2
زمان: 
12/14 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3152.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":3152.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398