کمترین: 
3753.6
بیشترین: 
3753.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3753.6
زمان: 
12/14 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 14 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3753.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":3753.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399