کمترین: 
626.7
بیشترین: 
626.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.7
زمان: 
12/14 09:20
قیمت یوان چین امروز 14 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 626.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":626.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399