کمترین: 
5528.4
بیشترین: 
5528.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5528.4
زمان: 
12/14 09:20
قیمت پوند امروز 14 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 5528.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":5528.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399