کمترین: 
4759.1
بیشترین: 
4759.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4759.1
زمان: 
12/14 09:20
قیمت یورو امروز 14 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4759.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 09:20","price":4759.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399