کمترین: 
1284.16
بیشترین: 
1288.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285.03
زمان: 
12/14 15:30
قیمت اونس طلا امروز 14 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1285.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:30","price":1286.52},{"date":"1397/12/14 03:30","price":1287.56},{"date":"1397/12/14 06:30","price":1287.75},{"date":"1397/12/14 09:30","price":1288.93},{"date":"1397/12/14 12:30","price":1285.94},{"date":"1397/12/14 13:00","price":1284.97},{"date":"1397/12/14 13:30","price":1284.45},{"date":"1397/12/14 14:00","price":1284.16},{"date":"1397/12/14 14:30","price":1284.76},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1285.03}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399