کمترین: 
129.09
بیشترین: 
138.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.5
زمان: 
12/14 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 138.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:30","price":129.16},{"date":"1397/12/14 01:00","price":130.04},{"date":"1397/12/14 03:30","price":129.09},{"date":"1397/12/14 04:00","price":129.33},{"date":"1397/12/14 06:30","price":129.52},{"date":"1397/12/14 07:00","price":129.4},{"date":"1397/12/14 09:30","price":129.57},{"date":"1397/12/14 10:00","price":129.92},{"date":"1397/12/14 12:30","price":131},{"date":"1397/12/14 13:00","price":131.73},{"date":"1397/12/14 15:30","price":131.81},{"date":"1397/12/14 16:00","price":131.45},{"date":"1397/12/14 18:30","price":137.5},{"date":"1397/12/14 19:00","price":136.69},{"date":"1397/12/14 21:30","price":137.7},{"date":"1397/12/14 22:00","price":138.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398