کمترین: 
3786.9
بیشترین: 
3948.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3934.1
زمان: 
12/14 22:00
قیمت بیت کوین امروز 14 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3934.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:30","price":3804.4},{"date":"1397/12/14 01:00","price":3801.8},{"date":"1397/12/14 03:30","price":3790.1},{"date":"1397/12/14 04:00","price":3800},{"date":"1397/12/14 06:30","price":3792.3},{"date":"1397/12/14 07:00","price":3786.9},{"date":"1397/12/14 09:30","price":3802.9},{"date":"1397/12/14 10:00","price":3804.9},{"date":"1397/12/14 12:30","price":3813},{"date":"1397/12/14 13:00","price":3825},{"date":"1397/12/14 15:30","price":3821.8},{"date":"1397/12/14 16:00","price":3822.9},{"date":"1397/12/14 18:30","price":3934},{"date":"1397/12/14 19:00","price":3917.9},{"date":"1397/12/14 21:30","price":3948.5},{"date":"1397/12/14 22:00","price":3934.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399