کمترین: 
65.32
بیشترین: 
65.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.32
زمان: 
12/13 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 65.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 16:32","price":65.32}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399